Kelder waterdicht maken langs de buitenzijde

Als de waterdichtheid van een kelder moet worden vernieuwd omdat er vocht in het metselwerk dringt, staat u als huiseigenaar voor een fundamentele beslissing: Hoe en van waar kun je het beste naar de vochtige plekken gaan om de keldermuren weer permanent uit te drogen? Lees meer over kelder waterdicht maken

Kelderafdichting van buiten of binnen

kelder waterdicht maken
Eén ding op voorhand: het vernieuwen van de afdichting van de kelder van buitenaf betekent niet automatisch het uitgraven van de grond! De VARIOSEAL-methode wordt van binnenuit toegepast, maar kan de kelder van buitenaf afsluiten.

Er zijn twee belangrijke mogelijkheden:

  De toegang tot de aangetaste keldermuur is van buitenaf.
  De waterdichtheidsmaatregel wordt uitgevoerd vanuit de kelderruimte.

Wat de beslissing ook is, het doel moet zijn om de structuur volledig en permanent uit te drogen.

Renovatiemaatregel van buitenaf

Voor het renoveren van de kelderverdieping van buitenaf moet normaal gesproken de omringende grond worden opgegraven om de vochtige muur te kunnen bereiken. Alleen op deze manier is het mogelijk om bijvoorbeeld een beschadigde bitumencoating te vernieuwen of om scheuren en voegen te dichten. Het opgraven van de grond vernietigt onvermijdelijk de tuin, die vaak al decennia lang wordt onderhouden en begroeid – een nachtmerrie voor de meeste huiseigenaren.

Naast de kosten van de eigenlijke waterdichting zijn er ook de kosten voor de graafwerken en de daaropvolgende herstelling van de buitenvoorzieningen (tuin, terras, parking, …).

Door de bouwkundige omstandigheden is renovatie van buitenaf soms niet eens mogelijk, bijvoorbeeld als de getroffen keldermuur direct grenst aan het naburige pand.

Nadelen:

 • Vernietiging van de buitenvoorzieningen door opgraving
 • Hoge totale kosten door extra kostenposten
 • Niet altijd technisch haalbaar

Renovatiemaatregel van binnenuit

Het bijzondere aan het proces is dat de waterdichting van binnenuit wordt uitgevoerd, maar dat we op deze manier een externe waterdichting kunnen creëren. De bovengenoemde nadelen van het opgraven zijn niet van toepassing, maar het technische eindresultaat is ten minste gelijkwaardig. In de geneeskunde zou men spreken van een minimaal invasieve ingreep. Een trend die steeds populairder wordt.

Dankzij de moderne techniek van onze procedure en de speciale, individueel aangepaste afdichtingsmiddelen zijn de optimaal opgeleide VARIOSEAL-technici in staat om de oorzaken van het binnendringen van water te lokaliseren en met de grootst mogelijke precisie te elimineren. Uw kelder is betrouwbaar gedraineerd: Snel, goedkoop en schoon!

Uitwendige afdichting van de kelder van binnenuit!

Zo werkt het:

Het injectiemedium voor het afdichten van de vochtige wand wordt met behulp van zogenaamde injectiepackers door boorgaten achter de wand geïnjecteerd en vormt daar een afdichtingssluier.

Voordelen:

 • Geen graven
 • Kostenefficiënte
 • Snelle uitvoering
 • Schone procedure